Rotumääritelmä

PARSONRUSSELLINTERRIERI

(PARSON RUSSELL TERRIER)

Alkuperämaa: Iso-Britannia

KÄYTTÖTARKOITUS: Maanalaiseen metsästykseen soveltuva terrieri.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 3 terrierit

alaryhmä 1 isot ja keskikokoiset terrierit

Lyhyt historiaosuus: Vuosien ajan terrieriharrastajien keskuudessa vallitsi suuri erimielisyys terrierityypistä, jota kutsuttiin hieman epämääräisesti "Jack Russelliksi". Englannin Kennelklubi sai lukuisia anomuksia rodun tunnustamiseksi harrastajilta, jotka vaalivat tätä kuningatar Viktorian aikana eläneen ja metsästystä harrastaneen pastori John Russellin kasvattamaa kettuterrierikantaa. Lopulta tämä vankka työterrierityyppi tunnustettiin ja rodulle annettiin nimeksi parsonrussellinterrieri.

Yleisvaikutelma: Työkoiraksi soveltuva, toimelias ja ketterä, ei liioiteltu. Jalostettu sitkeäksi ja kestäväksi, yleiskuvaltaan sopusuhtainen ja notkea. Metsästyksessä saadut arvet ovat sallittuja.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Sopusuhtainen. Rungon kokonaispituus olkanivelestä istuinluun kärkeen on hieman säkäkorkeutta suurempi. Etäisyys kirsusta otsapenkereeseen on hieman lyhyempi kuin otsapenkereestä niskakyhmyyn.

Käyttäytyminen / Luonne: Alun perin ketunmetsästykseen kehitetty metsästysterrieri, itsevarma, toimelias ja iloinen koira, joka taipumustensa ja rakenteensa puolesta kykenee maanalaiseen työskentelyyn. Rohkea ja ystävällinen.

PÄÄ

KIILANMUOTOINEN

Kallo-osa:

Kallo: Litteä, kohtuullisen leveä ja vähitellen silmiä kohti kapeneva.

Otsapenger: Matala.

KUONO-OSA:

Kirsu: Musta.

Leuat / hampaat: Leuat ovat voimakkaat ja lihaksikkaat. Täydellinen, säännöllinen ja täysihampainen leikkaava purenta, ts. yläleuan hampaat koskettavat tiiviisti alahampaiden etupintaa; hampaat ovat kohtisuorassa leukoihin nähden.

Posket: Eivät ulkonevat.

Silmät: Tummat ja mantelinmuotoiset, eivät koskaan ulkonevat. Ilme on valpas ja älykäs.

Korvat: Kooltaan suhteessa pään kokoon. V-muotoiset, eteenpäin taittuneet, päänmyötäiset ja kohtalaisen paksut. Korvan kärki ulottuu silmäkulmaan. Korvan taitekohta ei saa olla kallolinjan yläpuolella.

Kaula: Selväpiirteinen, lihaksikas, melko pitkä, vähitellen lapoja kohti levenevä. Kaula liittyy kauniisti lapoihin.

Runko:

Selkä: Vahva, vaakasuora ja notkea.

Lanne: Vahva ja hieman kaareva.

Rintakehä: Kohtalaisen syvä, ei ulotu kyynärpäiden tasoa alemmaksi. Mitattaessa keskikokoisten käsien tulee yltää rintakehän ympäri lapojen takana. Rintakehä on pitkä, kylkiluut eivät liian kaarevat eivätkä kyljet litteät.

Häntä: Aiemmin tavallisesti typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.)

Typistetty: suhteessa rungon pituuteen. Vahva, mieluiten suora, kohtuullisen ylös kiinnittynyt ja liikkeessä selvästi korkea-asentoinen.Llevossa hännän asento voi olla matalampi koiran ollessa rentoutunut.

Typistämätön: keskipitkä, mahdollisimman suora ja tasapainoisesti koiran kokonaisuuteen sopiva. Tyvestä paksu ja kärkeä kohti oheneva. Kohtuullisen ylös kiinnittynyt ja koiran liikkuessa korkea-asentoinen. Levossa hännän asento voi olla matalampi

Raajat

Eturaajat:

Yleisvaikutelma: Eturaajojen välissä on kohtuullisesti tilaa; eturaajat asettuvat kunnolla rungon alle.

Lavat: Pitkät, viistot ja taakse sijoittuneet; selväpiirteinen säkä.

Olkavarret: Lapaluun pituiset ja kulmautuneet niin, että eturaajat asettuvat kunnolla rungon alle, sään alle.

Kyynärvarret: Vahvat ja suorat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Eturaajojen pituuden tulee olla hieman rintakehän syvyyttä suurempi.

Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset ja vapaasti liikkuvat.

Välikämmenet: Vahvat ja joustavat.

Etukäpälät: Tiiviit, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset; eivät litteät eivätkä haravarpaiset. Päkiät ovat kiinteät ja varpaat kohtuullisen kaarevat.

Takaraajat:

Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat, lihaksikkaat ja hyvin kulmautuneet.

Polvet: Hyvin kulmautuneet, mutta ei liioitellusti.

Sääret: Hyvin kehittyneet.

Kintereet: Matalat.

Välijalat: Yhdensuuntaiset, mahdollistavat hyvän työnnön.

Takakäpälät: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Vapaat ja maata voittavat mutta ei liioitellut. Koira liikkuu pitkin askelin, ei koskaan jäykästi tai nostellen jalkojaan korkealle. Takaraajoissa hyvä työntö. Liikkeet ovat tasapainoiset ja edestä sekä takaa katsottuna yhdensuuntaiset.

Nahka: Paksu ja irtonainen.

Karvapeite:

Karva: Karkea, puolikarkea tai sileä, tiiviisti rungonmyötäinen ja suora, säänkestävä; hyvä pohjavilla. Myös vatsa ja raajojen sisäsivut ovat karvoittuneet. Myös trimmatun turkin tulee näyttää luonnolliselta, eikä sitä saa koskaan leikata tai ajella koneella.

Väri: Yksivärinen valkoinen tai pääasiassa valkoinen, jossa punaruskeita, keltaisia tai mustia merkkejä tai mitä tahansa näiden yhdistelmiä. Värimerkit mieluiten sijoittuneina päähän ja/tai hännän tyveen, kuitenkin vähäiset merkit rungossa sallitaan.

KOKO:

Säkäkorkeus:   Urokset: ihannesäkäkorkeus 36 cm

                           Nartut: ihannesäkäkorkeus 33 cm

Tärkeintä on, että kokonaisuus on aina tasapainoinen ja terverakenteinen, ja että tämän ketunpyyntiin kehitetyn terrierin tulee olla kooltaan sellainen, että keskikokoiset kädet ylettyvät rintakehän ympäri lapojen takana. Näiden rajoitusten puitteissa hyväksytään myös pienempi säkäkorkeus.

Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa. 

HYLKÄÄVÄT Virheet:

  • Vihaisuus tai liiallinen arkuus

  • Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.